00

MJOPPro-diensten

Aan de hand van uw wensen en de gegevens met betrekking tot de vierkante meters en het aantal appartementsrechten verzorgen wij een voorlopige prijs offerte. Vervolgens maken wij, op basis van eventuele bouwtekeningen of het technisch bestek, een voorlopig overzicht van de onderhoudsgevoelige elementen vanuit onze bibliotheek. Bij de opvolgende visuele inspectie van het onroerend goed, vaak in samenwerking met de eigenaar of technisch beheerder, inspecteren we alle elementen en voegen onderhouds informatie toe.

Allereerst inventariseren en inspecteren we de delen waarvan het onderhoud onder de verantwoording van de VvE valt. Te denken valt aan het dak, de gevels, de gemeenschappelijke bouwdelen in het interieur en de installaties. De precieze lijst is afhankelijk van de Splitsingsakte.

Als er in de appartementen ook gemeenschappelijke bouwdelen zijn, zoals standleidingen of radiatoren, dan zullen de eigenaren toegang tot de appartementen moeten geven. Dit kan ook noodzakelijk zijn als moeilijk toegankelijke geveldelen via raam of balkon geïnspecteerd moeten worden. Een goede en tijdige communicatie tussen de eigenaar of het bestuur van de VvE , de bewoners en MJOPPro is hier onmisbaar.

Afhankelijk van de aangetroffen technische staat geven wij aan welke delen als eerste onderhoud nodig hebben. Dit is de urgentie-indicatie. En uiteraard geven we de financiÎle kant van de zaak weer, zodat bestuur en eigenaren een duidelijk inzicht krijgen in welke bedragen er in welk jaar nodig zijn. Daarmee kan een passend reservefonds opbouwt worden. U ontvangt twee geprinte exemplaren van het complete onderhoudsplan, inclusief begrotingen, werk omschrijvingen en kapitalisatieplannen. Naast het meerjarig onderhoudsplan kunt u tevens kiezen voor een extra abonnement. Jaarlijks kunnen dan mutaties en uitvoeringen betreffende het uitgevoerde onderhoud worden geÔmplementeerd en 3-jaarlijks vindt er een uitgebreide her-inspectie van het object plaats, zodoende bent u altijd verzekerd van up-to-date onderhoudsinformatie en de meest recente data en prijs ontwikkelingen.

Wat kost een Meerjaren Onderhoudsplan?
Wilt u weten wat het opstellen van een Meerjaren Onderhoudsplan kost? U zult begrijpen dat een goed Meerjaren Onderhoudsplan maatwerk is. Maar één ding kunt u aannemen; onze prijs zal u positief verassen. Neem contact met ons op voor een scherpe offerte: 0297-267864.

Bel ons voor een offerte
Geïnteresseerd in professioneel samengesteld meerjaren onderhoudsplan of wilt u een offerte of een demo-versie van een meerjaren onderhoudsplan ontvangen ? Neem dan snel contact op.

top