00

MJOPPro-over
MJOPPro Meerjaren Onderhoudsplan.
Groot onderhoud is een dure post in de begroting . Daarom wilt u wel weten wanneer deze kosten vallen. Een goed meerjaren onderhoudsplan laat deze kosten op een overzichtelijke manier zien. Met een meerjaren onderhoudsplan van MJOPPro komt u nooit meer voor verassingen te staan.

Hoe gaan we te werk?
Allereerst inventariseren en inspecteren we de delen waarvan het onderhoud onder de verantwoording van de VvE valt. Te denken valt aan het dak, de gevels, de gemeenschappelijke bouwdelen in het interieur en de installaties. De precieze lijst is afhankelijk van de Splitsingsakte.

Als er in de appartementen ook gemeenschappelijke bouwdelen zijn, zoals standleidingen of radiatoren, dan zullen de eigenaren toegang tot de appartementen moeten geven. Dit kan ook noodzakelijk zijn als moeilijk toegankelijke geveldelen via raam of balkon geÔnspecteerd moeten worden. Een goede en tijdige communicatie tussen het bestuur van de VvE, de bewoners en MJOPPro is hier onmisbaar.

Afhankelijk van de aangetroffen technische staat geven wij aan welke delen als eerste onderhoud nodig hebben. Dit is de urgentie-indicatie. En uiteraard geven we de financiÎle kant van de zaak weer, zodat bestuur en eigenaren een duidelijk inzicht krijgen in welke bedragen er in welk jaar nodig zijn. Daarmee kan een passend reservefonds opbouwt worden.

top