00

“Bent u moe van al die rommelige vergaderingen, waarin nooit eens een besluit wordt genomen?”

“Wij zorgen voor een professionele vergadering”

Het begint al bij de voorbereiding; wat komt er op de agenda? Hoeveel stemmen zijn nodig om beslissingen te kunnen nemen? En ga zo maar door. VVEPro brengt helderheid in de vergadering, vanaf de voorbereiding tot de afwikkeling.

Voorbereiden van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, waaronder:
– Samenstellen agenda
– Stemmingen voorbereiden.
– Versturen uitnodigingen en vergaderstukken
– Het regelen van vergaderruimte
– Voorzitten van de Algemene Ledenvergadering
– Tijdens vergadering adviseren over financiële, juridische en onderhoudstechnische zaken
– Notulen met actiepunten naar de leden verzenden
– Notulen beschikbaar stellen op internet
– Verzorging van de archivering van alle stukken van de vereniging, met inachtneming van  de wettelijk voorgeschreven bewaartermijn.

Financieel beheer
– Opzetten en verzorgen van de financiële administratie
– Beheren van de bank- en depositorekeningen
– Samenstelling begroting en appartementsbijdragen
– Betaling en innen van facturen en declaraties
– Bewaking en signalering betalingsachterstanden
– Begeleiden van incasso- en rechtsmaatregelen
– Beheren en beleggen van reserves
– Opmaken en verstrekken jaarstukken.

Administratief beheer
– Verzorgen van de ledenadministratie, correspondentie en mutaties
– Organiseren, convoceren, notuleren en voorzitten van de jaarlijkse ledenvergadering
– Bijwonen van de bestuursvergadering (1 x per jaar)
– Toezicht houden op naleving van akten, reglementen en besluiten
– Archiveren van de administratie
– Werkzaamheden betreffende eigendomsoverdracht appartementsrecht
– Verstrekken administratieve zaken aan nieuwe leden
– Verzorgen en onderhouden leden toegang website.

top